GOLD’S COSTLY DIVIDEND: THE PORGERA JOINT VENTURE

Հիմա կասեք, ի՞նչ կապ ունի Պապուա Նոր Գվինեայի այս վիդեոն, այս սարսափելի աղքատությունն ու չքավորությունը Հայաստանի հետ… հետևյալ կապը. հանքարդրյունաբերությունը ինչպես Պապուա Նոր Գվինեայում, այնպես էլ այստեղ, աղքատացնում է համայնքները, մարդիկ կորցնում են կենսապահովման միջոցները՝ հողը, արոտավայրերը, անտառները և այլն, ճիշտ այնպես ինչպես Թեղուտում, բոլորը իհարկե չեն կարող աշխատել հանքում, հանքարդյունաբերությունը ցածր աշխատողականությամբ ոլորտ է,բայց քանի որ հայերի պետք արտագաղթելու լավ հնարավորություն չունեն, ընկնում են պոչանքների մեջ ու սկսում ոսկու մնացորդներ փնտրել: Իսկ հայերը ուղղակի լքում են համայնքները…