Lake Cowal- Our Story

Ծանոթացեք <<Պատասխանատու և լավագույն պրակտիկաներով>>ոսկու ցիանդիային արդյունահանմանը Ավստրալիայում, Քովալ լճի ճիշտ մեջտեղում, լիճը վարարում և ծանաղում է, կենսաբազմազանության եզակի կենտրոն, թռչուններն այստեղ պաշտպանվում են ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՎ, նրան չվում են Ճապոնիայից և Չինաստանից մինչև Ավստրալիա և ապրում լճում: Ուշադիր նայեք, թե ինչպես են միջազգային պրակտիկայի ռահվիրաները, Կանադական Բարրիքը և ավստրալական կառավարությւնն իրականացնում <<պատասխանատու հանքարդյունաբերությունում>>